Υπολογιστεσ γονιμοτητασ, κυησησ, bmi

Υπολογίσμος ωορρηξίας

Πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου σας

Διάρκεια του κύκλου σας

:

Πιθανή ημερομηνία σύλληψης

()

:

()

:

to

This scan will help to confirm your baby’s expected delivery date

()

:

Screening for Down syndrome and other chromosomal anomalies.

()

:

to

Screening for Down syndrome and a review of baby’s development

()

:

to

Detects 90% of pregnant women who will develop pre-eclampsia

()

:

to

Scan to review baby’s development

()

:

to

Detailed review of your baby’s complex organs

Εκτιμώμενη ημερομηνία γέννας (40 εβδομάδες)

:

()

:

Checks your baby’s health, position, size and growth

On , you are currently weeks days pregnant.

ft
in
lbs
cm
kg